People Search Sweden

People Search Sweden


Sweden is the 3rd largest Western European country behind Spain and Russie, and the 4th largest in all of Europe. It's population is just over nine million, 80% of which are native Swedes. About 85% of all Sweedish people live in urban areas. Sweden receives the most visitors with just over five million in 2007. It's largest trade partners are the U.S., Germany, Norway, the UK, Denmark and Finland.

Swedes maintain a passivist posture in world affairs, claiming a non-aligned foreign policy during peace time and neutrality during wars, however, Sweden secretly formed a defence pact with the United States in the early 60's and allowed deployment of US submarines off its coast. Sweden has also provided military support in Afganistan, the Congo, Bosnia, Kosovo, Lebanon and Chad.

Sweden has 25 provinces; Västmanland, Västergötland, Västerbotten, Värmland, Uppland, Södermanland, Småland, Skåne, Östergötland, Öland, Norrbotten, Närke, Medelpad, Lapland, Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Halland, Gotland, Gästrikland, Dalsland, Dalarna, Bohuslän, Blekinge and Ångermanland. The largest cities Stockholm, Goteborg, Malmo, Uppsala and Vasteras.

Sverige är det tredje största västeuropeiska landet bakom Spanien och Ryssland, och det fjärde största i hela Europa. Det är befolkningen är drygt nio miljoner, varav 80% är infödda svenskar. Ungefär 85% av alla svenska bor i stadsområden. Sverige får flest besökare med drygt fem miljoner under 2007. De största handelspartnerna är USA, Tyskland, Norge, Storbritannien, Danmark och Finland.

Svenskar behåller en passivistisk hållning i världssaker, hävdar en icke-anpassad utrikespolitik under fredstid och neutralitet under krig, men Sverige bildade i hemlighet en försvarspakt med Förenta staterna i början av 60-talet och möjliggjorde utplacering av amerikanska ubåtar utanför kusten. Sverige har också lämnat militärt stöd i Afghanistan, Kongo, Bosnien, Kosovo, Libanon och Tchad.

People Search Global© https://www.people-search-global.com 2003-2019